Dodatna linija za PA 6.6 osnovni polimer pokreće se u Šangaju

Američki najlonski div Invista (Wichita, Kansas; www.invista.com) rekao je da je proširio svoj kapacitet za poliamid 6,6 osnovni polimer u Šangajskom parku hemijske industrije (SCIP) za 40.000 t / god. Dodatna linija je započela s radom i dovodi ukupni kapacitet na lokaciji do 190.000 t / g, od čega je 30.000 autoklavirano, dok je ostatak kontinuirana proizvodnja. U posljednjih nekoliko godina, posebno je prošireno ovo drugo.

Prema regionalnom direktoru Inviste Angela Dou, američka kompanija reagira na očekivani rast domaće potražnje. Interne prognoze vide glavne primjene kao što su automobilska industrija, istraživanje i razvoj, lagana konstrukcija i automatizacija.

Do sada je Invista proizvodio intermedijarni heksametilendiamin (HMD) u Šangaju, uz PA 6.6. Od sredine 2020. godine kompanija takođe gradi pogon za međuproizvod ADN (vidi Plasteurope.com od 25.06.2020). Planirano je da proizvodnja počne 2022. godine sa kapacitetom od 400.000 t / god.


Vrijeme objavljivanja: 25. decembra 2020